Megvásárlás részletfizetéssel

A lakóingatlanok részletekben történő megvásárlásának feltételei

A vonatkozó jogszabály értelmében a Nemzeti Eszközkezelő érintett bérlői hosszútávú részletfizetési konstrukcióban megvásárolhatják az ingatlant azzal, hogy

 • tulajdonszerzés kapcsán felmerülő anyagi és eljárási kötelezettségeket az állam viseli;
 • az ingatlan bérlője, vagy bérlőtársai jogosultak részletekben megvásárolni az ingatlant (a közeli hozzátartozó nem élhet ezzel a lehetőséggel);
 • a vételár összegének megfizetéséig az állam javára bejegyzett jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. A jelzálogjog és az elidegenítési és terhelési tilalom törölhető a teljes vételár kifizetése esetén.

Részletvétel során alkalmazandó vételár

 • a vételár számítás alapja a NET által az ingatlanért korábban fizetett vételár;
 • a vételárból levonásra kerül a 2018. december 31. napjáig megfizetett bérleti díj;
 • a vételár meghatározása során az állam kamatot nem számít fel (jegybanki alapkamatot sem).

Nyilatkozat

A Nemzeti Eszközkezelő által a bérlőjének (vagy bérlőtársainak) kiküldött nyilatkozatot

 • valamennyi bérlőtársnak egybehangzóan ki kell töltenie és két tanú előtt alá kell írnia;
 • bérlőtársak esetén szükséges nyilatkozni a tulajdonszerzési hányadokról (ennek hiányában a tulajdonszerzés egyenlő arányban történik a bérlőtársak között);
 • kézhezvételt követő 60 napon belül vissza kell küldeni a NET részére.
Tájékoztatjuk Tisztelt Bérlőinket, hogy a szükséges nyilatkozat mintát a Nemzeti Eszközkezelő fogja postai úton megküldeni az Önök részére, legkésőbb 2019. március 31-ig.
Kérjük, hogy a kitöltött nyilatkozatot a kézhez vételétől számított 60 napon belül küldjék vissza a Nemzeti Eszközkezelő részére!
Amennyiben Önök 60 napon belül nem nyilatkoznak, a jelenleg fizetett bérleti díjuk 2019. július 1-től a háromszorosára fog emelkedni.

 

Tulajdonszerzés

Részletvétel esetén a Nemzeti Eszközkezelő nem köt adásvételi szerződést a vevőkkel. A tulajdonszerzés a törvény erejénél fogva következik be, azaz az ingatlanügyi hatóság legkésőbb 2019. október 1-jéig bejegyzi az ekként (egybehangzóan) nyilatkozó bérlő (bérlőtársak) tulajdonjogát.

Részletek mértéke, futamidő

A lakóingatlanért fizetendő vételárat

 • havonta egyenlő részletekben kell megfizetni;
 • a részlet összege a bérleti díj összegének alapulvételével kerül meghatározásra azzal, hogy
 • legfeljebb 360 hónap (30 év) lehet a futamidő (azaz ennyi idő alatt ki kell fizetni a vételárat).

Részletek nem teljesítése

Amennyiben a részletvevő a havonta fizetendő vételár részlet teljesítésével 6 havi késedelembe esik, úgy a teljes vételár egyösszegben esedékessé válik.

 

Comments are closed.