Bérleti szerződés fenntartása

Bérleti jogviszony fenntartása

A vonatkozó jogszabály alapján a Nemzeti Eszközkezelő érintett bérlői dönthetnek akként, hogy nem kívánnak élni sem az egyösszegű megvásárlás, sem a részletvétel lehetőségével, azaz

  • továbbra is, változatlan feltételek mellett fenn kívánják tartani a bérleti jogviszonyt.

A bérleti jogviszonyt fenntartó bérlők a későbbiekben nem élhetnek az egyösszegű megvásárlás, vagy a részletvétel lehetőségével.

Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett visszavásárlási jogukkal – az ott megjelölt határidőig élhetnek, az eredeti feltételek mellett.

Nyilatkozat

A Nemzeti Eszközkezelő által a bérlőjének (vagy bérlőtársainak) kiküldött nyilatkozatot

  • valamennyi bérlőtársnak egybehangzóan ki kell töltenie és két tanú előtt alá kell írnia;
  • kézhezvételt követő 60 napon belül vissza kell küldeni a Nemzeti Eszközkezelő részére.
Tájékoztatjuk tisztelt Bérlőinket arról, hogy a szükséges nyilatkozat mintát a Nemzeti Eszközkezelő fogja postai úton megküldeni az Önök részére, legkésőbb 2019. március 31-ig. Így jelenleg Önöknek nincs teendője.

 

Comments are closed.