Vonatkozó jogszabályok

2018. évi CIII. törvény
a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról
   

274/2018. (XII.21.) Korm. rendelet
a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról
   

2011. évi CLXX. törvény
a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról
   

1993. évi LXXVIII. törvény
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
  

 

 

 

 

 

.

Comments are closed.